December 21, 2022
By
Jo Ravelingien
3
min read

Nieuwe richtlijnen voor wondzorg: een fijne balans tussen ballast en progressie

Sinds 1 december 2022 is er een nieuwe nomenclatuur (art. 8) betreffende de wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking getreden. Het doel van deze aanpassing is om de opvolging van de wondverzorging efficiënter te laten verlopen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te garanderen door o.a. de herziening van de classificatie van wondzorg en meer in te zetten op een nauwere samenwerking en communicatie tussen zorgverleners.[1] 

Herziening van de classificatie van wondzorg

De nieuwe nomenclatuur onderscheidt 5 types zorg inzake de behandeling van wonden. Hiermee tracht men de vergoeding beter te aligneren met de effectieve verzorgingsduur. De classificatie varieert van eenvoudige, tot complexe en zeldzame wondzorg. Voor een gedetailleerde omschrijving van de nieuwe types wondzorg kan je terecht op de website van het RIZIV.

Nauwere samenwerking en communicatie tussen zorgverleners

Opvallend aan de nieuwe nomenclatuur is de verplichte communicatie tussen de verpleegkundige en de arts(en) betrokken bij de wondzorg. Voor het eerst wordt een directe, digitale communicatielijn tussen de zorgverleners opgelegd als voorwaarde voor de vergoeding van een verpleegkundige interventie.

 Betreffende de concrete implementatie laat men ruimte voor interpretatie. Men geeft specifieke voorwaarden waaraan de foto’s dienen te voldoen[2], maar men geeft geen richtlijnen over hoe de foto’s in de praktijk aan het verpleegkundig dossier moeten worden toegevoegd. Men laat de keuze dus bij de thuisverpleegkundige.

Veilige en gestructureerd communicatie

Zoals vaak het geval is bij innovatie is er een dunne lijn tussen efficiëntiewinst en extra belasting. De nieuwe richtlijnen voor wondzorg kunnen snellere escalaties mogelijk maken en hebben het potentieel om de opvolging efficiënter te laten verlopen. Evenwel kunnen ze ook een extra administratieve ballast worden voor de thuisverpleegkundige en kan de arts overladen worden met afbeeldingen die ze moet gaan evalueren. 

De doelstelling is duidelijk: betere samenwerking tussen zorgverleners bevorderen, ten voordele van een betere zorg voor de patiënt. Hoe realiseren we dit doel zonder een extra ballast voor de zorgverleners te worden?

We adviseren om om de volgende basisprincipes in acht te houden:

1. Communiceer op een gestructureerde en veilige manier

Gebruik voor de transfer van medische data en afbeeldingen een beveiligd systeem dat gecertificeerd is (bv. ISO27001, NEN 7510, CE-markering en GDPR-compliant). Email of Whatsapp bijvoorbeeld zijn geen veilige communicatiemiddelen. 

2. Benut de data efficiënt

Door de data gestructureerd te verwerken, kan deze ook efficiënt benut worden. Bijvoorbeeld het gebruik van een wonde-evaluatie instrument (bv. TIME) waarbij een algoritme de evolutie van de wonde analyseert. Dit helpt de verpleegkundige in hun evaluatie van de wonde en ontlast de arts door de dringende cases naar boven te brengen. 

3. Benader de wondzorg vanuit het principe van een (transmuraal) zorgpad

Als de nieuwe wondzorgnomenclatuur een voorbode is op het belang van digitale communicatie tussen zorgverleners, zijn systemen nodig die dit voor een breed spectrum aan zorgnoden dekken. Een digitaal zorgpad-platform kan je als verpleegkundige ondersteunen om afhankelijk van het type wondzorg de juiste initiatieven te nemen en contacten te leggen met de andere betrokken zorgverstrekkers. Hierbij wordt de administratieve overlast voor verpleegkundige en arts vermeden.

Voorbode op digitale initiatieven?

RemeCare heeft als doel om de transitie naar gepersonaliseerde en geconnecteerde zorg te versnellen. In dat opzicht, zijn we grote voorstanders van een beleid die de real-time communicatie in een zorgteam bevordert. We denken graag mee hoe de nieuwe richtlijnen voor wondzorg op een future-proof manier kan geïmplementeerd kunnen worden.

Ontdek je graag hoe jouw zorgorganisatie geïntegreerde zorg kan aanbieden? RemeCare’s digital care platform is reeds actief in alle Belgische ziekenhuizen. Neem hier contact met onze transmural-care experts.

Referenties

[1] https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/wondzorgnomenclatuur-thuisverpleegkundigen.aspx#Vanaf_1_december_2022:_verplichte_communicatie_tussen_de_verpleegkundige_en_de_arts(en)_betrokken_bij_de_wondzorg

[2] https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_verordening20030728_bijlage_96.pdf

Stay updated about new content and the latest RemeCare news.